INTOURMARKET
February 27 - March 1, 2025
Nizhny Novgorod, exhib.compl. «Nizhny Novgorod Fair»

NIZHEGORODINTUR, TRAVEL COMPANY

NIZHEGORODINTUR, TRAVEL COMPANY
Russian Federation
Stand 4D404
Address: Nizhny Novgorod, office 22, 27/8 Varvarskaya Street
Phone: +7 (831) 4191966; +7 (831) 4206058
Web site: nnintur.ru/
NizhegorodInTur recieves organized groups and individual tourists on the territory of Nizhny Novgorod region. Tours of Russian cities. Individual approach to every tourist.