INTOURMARKET
February 27 - March 1, 2025
Nizhny Novgorod, exhib.compl. «Nizhny Novgorod Fair»

Administration of Saratov City Municipality

Administration of Saratov City Municipality
Russian Federation
Address: Saratov, 78 Pervomaiskaya Street
Phone: +7 8452 277427
Web site: http://www.saratovmer.ru
The administration of the municipality "City of Saratov" - a local government.